01

Správa majetku

Správa majetku ve firmách je v dnešní době často velmi složitou činností. Většina firem nemá ucelený systém pro tuto činnost a platí tak zbytečně mnoho lidských zdrojů, licencí na software nebo používá pouze papírovou evidenci, která je velmi neefektivní. Správa majetku a nemovitostí nemusí být pouze náročná činnost – můžete využít například software Cojemoje.cz, který nabízí ucelený přehled o nemovitostech, pozemcích, příslušenství a sítích, díky čemuž máte na jednom místě kompletní potřebné informace, které jsou zobrazeny přehledně a navíc je můžete také spravovat a upravovat.

... software Cojemoje.cz, který nabízí ucelený přehled o nemovitostech, pozemcích, příslušenství a sítích...

Kromě toho má systém od společnosti KeySoft CZ další výhodu – je k dispozici přes zabezpečené webové rozhraní, ke kterému se pomocí vašich unikátních přihlašovacích údajů můžete bezpečně dostat z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Odpadá tak nutnost kupovat více licencí pro každý počítač, díky čemuž budou pořizovací náklady za nákup softwaru výrazně nižší. Systém pro správu majetku musí nejen správně a efektivně zobrazovat vložené informace, ale také majiteli pomáhat např. při revizích majetku a splňováním ISO norem.

02

ISO 14001

ISO

Norma ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu specifikuje požadavky, které jsou potřeba splnit pro systém environmentálního managementu. Cílem normy ISO 14001 je ochrana životního prostředí – organizace, které normu získaly, nebo chtějí získat, musí identifikovat všechny možné aspekty společnosti, které by mohly mít vliv na životní prostředí a poté zavést principy, které budou vést ke snižování špatného dopadu na životní prostředí.

... Systém pro správu majetku Cojemoje.cz podpoří firmu při získávání a udržení této normy...

Systém pro správu majetku Cojemoje.cz podpoří firmu při získávání a udržení této normy. Díky ucelenému systému, který zobrazuje stav a informace o všech budovách a pozemcích společnosti. Při kontrole fungování normy můžete kontrolorům ukázat veškeré informace jednoduše v této aplikaci.

03

Proč používat kvalitní software pro správu majetku?

Kvalitní software vám nejen ušetří práci, ale především také peníze a čas. Každý systém, který můžete zakoupit, přináší různé výhody. Jedním z nejlepších systémů je software Cojemoje.cz, a proto si ukážeme výhody softwaru pro správu majetku na jeho řešení:

 • Grafické zobrazení – celá správa majetku je prezentována na mapových podkladech (ať už běžných mapách, satelitních nebo katastrálních) – máte tak perfektní přehled o vašem majetku
 • Přístup přes webové rozhraní – žádné kupování licencí na každý počítač, stačí pouze připojení k internetu
 • Jednoduchost – systém je velmi intuitivní a jednoduchý, ovládat ho dokáže každý
 • Profesionálnost – software je vytvořen profesionály z oboru
 • Personalizace – nenabízí krabicové řešení, které padne „všem“ – na míru vám upraví systém tak, aby vyhovoval vašim požadavkům
 • Několik uživatelských účtů – pro vstup do systému můžete mít vytvořeno účtů, kolik potřebujete (rozdělit mezi uživatele můžete i práva čtení a zapisování)
 • Vysoká bezpečnost – zabezpečení vašich dat před jejich únikem, pravidelné zálohování na několika záložních datacentrech
 • Dokumentace – kompletní přehled o veškerém majetku a změnách, kompletní záloha všech dokumentů
 • Rychlost řešení problémů – systém vám ukáže, kde nastala chyba a vy ji pak můžete snadněji a rychleji odstranit
 • Úspora nákladů – nízká pořizovací cena, úspora nákladů za zaměstnance – není již potřeba zaměstnávat na správu majetku tolik lidí, stačí jeden, který bude monitorovat systém
 • Minimalizace chyb lidského faktoru – díky elektronickému zpracování je zde větší eliminace lidských chyb
 • Nalezení chyb a nehospodárnosti – software vám pomůže odhalit slabá místa a neefektivní zacházení s majetkem
 • Nahraditelnost zaměstnanců – pokud vaší firmu opustí zaměstnanec, který se staral o správu majetku, je to často problém. Se softwarem Cojemoje.cz už nebude, systém je jednoduchý a intuitivní a veškeré informace obsahuje on, ne zaměstnanec
 • Přehled spotřeby a nákladů – v systému si můžete prohlédnout spotřebu a náklady na provoz vašeho majetku
 • Statistiky – přehledné statistiky v manažerské části aplikace, např. můžete srovnávat jednotlivé období nebo porovnávat hospodaření jednotlivých areálů
Správce majetku, bezpečnost, rychlost řešení
muj-spravce.cz
Prodej na W3Market.cz
• 460 K •